Blogging

Hvad laver et speditionsfirma?

Du har måske hørt om et speditionsfirma eller om at blive uddannet speditør, men har du styr på hvad de laver og hvad de kan gøre for din virksomhed? Et speditionsfirma er en type fragtfirma, der kombinere mange forskellige typer fragt for at kunne tilbyde den bedste fragtløsning til sine kunder. I stedet for, at kunder kontakter et containerskibs fragtfirma, så kan de med fordel kontakte et speditionsfirma, som i samarbejde med dig vil vurdere hvilken fragtløsning, der er bedst for din virksomhed. N. A Nissen, https://nanissen.dk/da/, er netop sådan et fragtfirma, der har specialiseret sig i at skræddersy fleksible fragtløsninger til alle typer erhvervskunder.  

Hvilke fragtløsninger kan man vælge?

Virksomheder kan anvende flere forskellige typer fragt, når de skal fragte forsendelser til og fra udlandet. Speditionsfirmaet vil kunne tilbyde alle disse typer fragt. Derudover vil de sikre, at al lovgivning overholdes, uanset hvilket land godset skal fragtes til eller fra. De har desuden kontakter i alle former for fragt, hvilket sikrer en gnidningsfri proces fra afsenderland til destinationsland. Her er de forskellige typer fragt, som ofte anvendes:

  • Søfragt: Ved søfragt fragtes produkter via containerskib. Fordelen ved dette er at prisen og den miljømæssige belastning pr. produkt er meget lavt. Containerskibe kan nemlig fragte enorme mængder gods. Til gengæld er de ikke særlig hurtige, sammenlignet med andre transportmidler. Dette bliver dog kontinuerligt forbedret. 
  • Flyfragt: Ved luftfragt fragtes produkter via fly. Sammenlignet med andre fragtløsninger, så er dette dog ofte dyre og mindre miljøvenligt. For visse produkter kan det dog være et krav, at det fragtes med fly. Hvis man fragter levende dyr, skal man eksempelvis fragte det med fly, hvis distancen er for stor til at dyrene kan fragtes via biltransport. 
  • Biltransport: Ved biltransport fragtes gods i lastbiler eller tog. Dette er effektivt ved små distancer. Der er dog ikke plads til særlig mange produkter i hver lastbil, hvis man sammenligner med et containershib.
  • Kurerservices: Ved kurser services anvendes landenes almindelige postvæsen til at fragte gods til og fra udlandet.